Geen woorden, maar daden!

ABL+

Actie en Besluitenlijst plus

Geen woorden, maar daden!

Binnen elk bedrijf, van ziekenhuis tot banken, van consultancy tot farmacie, vinden overleggen plaats. Binnen deze overleggen is het van belang:

 • De juiste acties te bepalen
 • Acties vast te leggen
 • Acties aan personen te koppelen
 • En (op tijd) na te komen

Deze acties leiden tot betere bedrijfsprestaties. Acties ontstaan veelal naar aanleiding van overleggen, bedrijfsprestaties, projecten of gewoon individuele proactiviteit.


 • Worden acties voldoende integraal vastgelegd? Of gebeurt dit op verschillende kladblokken, in vele Excel documenten (waar we soms niet eens precies weten waar deze staan) of vaak zelfs enkel in ons brein?
 • Hoe wordt voldoende nagegaan of deze actie is nagekomen?
 • Hoe behoud je (als manager) overzicht van alle acties van verschillende overleggen, ook die voor de manager uitgevoerd dienen te worden?
 • Hoe behoud je als manager het overzicht wat lopende acties zijn en of alle acties waar je team aan werkt nog voldoende aansluiten bij tactische en strategische organisatiedoelen?
 • Hoe informeer je betrokkenen van een actie?
 • Hoe weet je welke acties zijn vastgelegd bij een overleg waarbij je niet aanwezig kon zijn?


De Oplossing

Door het gebruiken van een webbased ABL+ (Actie en besluitenlijst) applicatie worden meer en beter acties vastgelegd en nagekomen, wat dan weer ten goede komt aan de bedrijfsprestaties. Want hoe vaak komt het voor dat bedrijfsprestaties verminderen omdat we niet doen wat we zouden moeten doen? Webbased ABL+ levert hier een gunstige bijdrage aan!


Hoe

Via een beveiligde App die via een PC, Tablet en Smartphone te benaderen is, kunnen op een zeer eenvoudige wijze, zonder voorkennis van de App, de volgende handelingen worden uitgevoerd:

 • Overleggen aanmaken waaraan acties worden gekoppeld
 • Aan elk van deze acties de rollen Uitvoerder, Goedkeurder en Informanten worden gekoppeld
 • De rollen aan de hand van e-mailalert op de hoogte worden gebracht, bijvoorbeeld indien een actie niet is uitgevoerd voor een bepaalde datum de Goedkeurder een e-mail krijgt
 • Op elk gewenst moment in één oogopslag alle acties van verschillende overleggen inzien waarvan je Uitvoerder, Goedkeurder of Informant bent
 • Acties toekennen aan personen die niet aanwezig zijn, en die hiervan automatisch een mail ontvangen
 • Vanuit één actie via mail gecommuniceerd kan worden met een externe waarvan informatie nodig is voor de desbetreffende actie.